Dagcursussen i.s.m. dienstencentra OCMW Kortrijk goed gestart!

Wist je dat CVO Hitek ook een aantal taalcursussen overdag organiseert, in de lokale dienstencentra van OCMW Kortrijk?

Deze cursussen (Frans, Engels, Spaans, Italiaans, Portugees)  kenmerken zich door een rustiger ritme en lopen tot begin mei.

In deze interactieve lessen staat communicatie centraal. Je kan nog steeds inschrijven via De Zevenkamer, Peperstraat 141 Heule (zevenkamer@ocmwkortrijk.be - 056 24 46 00). Doen!

 

 Ondertekening intentieverklaring bestuurlijke schaalvergroting

Op 4 september ’14 hebben de besturen en directies van CVO VSPW-Kortrijk, CVO Waregem, CVO Westhoek-Westkust en CVO Hitek een intentieverklaring tot bestuurlijke samenwerking ondertekend.
 
“In het volwassenenonderwijs is een substantiële schaalvergroting van de instellingen naar het model van de hogescholen noodzakelijk om de belangrijke maatschappelijke uitdagingen te realiseren, […] om meer zichtbaarheid en een duidelijker positie in het onderwijslandschap te realiseren.”
 
Een organisatorische bundeling van het volwassenenonderwijs in een regionale alliantie versterkt de beleidsregie, optimaliseert de beleidsomkadering en kan de eigenheid en de sterktes van elke partner optimaal inzetten.
 
De instellingen zullen binnen het huidige wetgevende kader als aparte instellingen blijven bestaan.
 
De fusie op bestuurlijk niveau van de Centra voor Volwassenenonderwijs leidt tot een stapsgewijs te realiseren samenwerking op o.a. het niveau van organisatiestructuur, administratie, kwaliteitszorg, veiligheid en preventie, infrastructuur, financiën, werving en promotie.