Dagcursussen i.s.m. dienstencentra OCMW Kortrijk goed gestart!

Wist je dat CVO Hitek ook een aantal taalcursussen overdag organiseert, in de lokale dienstencentra van OCMW Kortrijk?

Deze cursussen (Frans, Engels, Spaans, Italiaans, Portugees)  kenmerken zich door een rustiger ritme en lopen tot begin mei.

In deze interactieve lessen staat communicatie centraal. Je kan nog steeds inschrijven via De Zevenkamer, Peperstraat 141 Heule (zevenkamer@ocmwkortrijk.be - 056 24 46 00). Doen!

 

Start van de lessen!

Maandag 1 september, eerste schooldag voor de jeugd, maar ook bij ons. Met dat verschil dat bij ons niet alles tegelijk start. Voor de precieze startdatum van jouw cursus verwijzen we naar de concrete lesroosters. In grote lijnen gaan de cursussen als volgt van start:

  • Gewone taalcursussen eerstejaars: vanaf 1 september
  • Gewone taalcursussen vanaf het tweede jaar: vanaf 8 september
  • Zakelijke talen: vanaf 15 september
  • Kortere taalcursussen in de dienstencentra (overdag): vanaf 22 september
  • Koken, bakken, breien: vanaf 1 september
  • Nederlands voor anderstaligen (NT2): vanaf 1 september
  • Bedrijfsbeheer: vanaf 9 september
  • Hoger onderwijs (HBO5): vanaf 15 september

Probeer in de mate van het mogelijke NIET te wachten tot de eerste lesdag om in te schrijven. Vooraf inschrijven maakt ons het leven een stuk gemakkelijker: we hebben een beter zicht op het aantal cursisten per groep en we kunnen het juiste aantal kopies voorzien. Je vermijdt bovendien wachtrijen aan het secretariaat om in te schrijven op de eerste lesavonden.

De openingsuren van onze twee secretariaten vind je hier.

 Ondertekening intentieverklaring bestuurlijke schaalvergroting

Op 4 september ’14 hebben de besturen en directies van CVO VSPW-Kortrijk, CVO Waregem, CVO Westhoek-Westkust en CVO Hitek een intentieverklaring tot bestuurlijke samenwerking ondertekend.
 
“In het volwassenenonderwijs is een substantiële schaalvergroting van de instellingen naar het model van de hogescholen noodzakelijk om de belangrijke maatschappelijke uitdagingen te realiseren, […] om meer zichtbaarheid en een duidelijker positie in het onderwijslandschap te realiseren.”
 
Een organisatorische bundeling van het volwassenenonderwijs in een regionale alliantie versterkt de beleidsregie, optimaliseert de beleidsomkadering en kan de eigenheid en de sterktes van elke partner optimaal inzetten.
 
De instellingen zullen binnen het huidige wetgevende kader als aparte instellingen blijven bestaan.
 
De fusie op bestuurlijk niveau van de Centra voor Volwassenenonderwijs leidt tot een stapsgewijs te realiseren samenwerking op o.a. het niveau van organisatiestructuur, administratie, kwaliteitszorg, veiligheid en preventie, infrastructuur, financiën, werving en promotie.